Chanh (Lemon tea)

35.000 ₫

Trà hương chanh, trái Chanh tươi

100% chồi và búp trà, hương Chanh và Bạc hà tự nhiên