Đào (Peach tea)

35.000 ₫

Trà hương đào, trái Đào ngâm

100% chồi và búp trà, hương Đào tự nhiên.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN