Phổ Nhĩ

150.000 ₫

Là loại trà trải qua quá trình lên men sau chế biến (hộp 200g)

Là loại trà trải qua quá trình lên men sau chế biến, Quá trình lên men sau chế biến giúp cải thiện hương vị của trà, vị chát dần ngọt hơn, vị gắt dần dịu hơn, trà được biến đổi dần qua thời gian lưu trữ, từ màu xanh, vàng thành đen. Nước trà có hậu vị đậm đà, lôi cuốn khác nhau theo thời gian lưu trữ.