Phúc Bồn Tử (Raspberry tea)

35.000 ₫

Trà hương Rasberry, trái Phúc Bồn Tử xay.

100% chồi và búp trà, hương Phúc bồn tử tự nhiên.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN