Táo (Apple tea)

35.000 ₫

Trà hương táo, trái Táo tươi

100% chồi và búp trà, hương Táo tự nhiên.