Trà Chùm Ngây

35.000 ₫

Chùm Ngây 50%, Gạo Lứt, Hoa Cúc, Cỏ ngọt.

Không dùng sản phẩm hết hạn sử dụng, Không dùng sản phẩm cho người dị ứng với thành phần sản phẩm.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN