Vải (Lychee tea)

35.000 ₫

Trà hương vải, trái Vải ngâm

100% chồi và búp trà, hương Vải tự nhiên.