Việt Quất (Blueberry tea)

35.000 ₫

Trà hương Blueberry, trái Việt Quất xay

100% chồi và búp trà, hương Việt Quất tự nhiên.