Xoài (Mango tea)

35.000 ₫

Trà hương xoài, trái Xoài xay

100% chồi và búp trà, hương Xoài tự nhiên.